ABOUT US

การซื้อขายสกุลเงิน

Currency trading

ในการซื้อขายสกุลเงินของตลาด Forex นั้นมักจะมีคำสั่งซื้อ' จับคู่กับ 'คำสั่งขาย' โดยที่ไม่ผ่านตลาดทางการ ซึ่งทำให้ระบบทำการซื้อขายมีความซับซ้อนมาก โดยที่อาจจะจับคู่คำสั่งจบกันตั้งแต่ภายใน Broker แล้วส่งต่อไปผู้ให้สภาพคล่องปลายทาง (Liquidity Provider) ก็ได้ โดยที่ Liquidity Provider อาจเป็น Dealer รายย่อยหรือสถาบันการเงินขนาดใหญ่ก็ได้ และ Liquidity Provider คือผู้ที่ทำหน้าที่รับซื้อคำสั่งในการซื้อขายของเรา


Build your free website with Moonfruit